FBDL1211

2011 拉厚澤拉沃-聖-雅克園幹紅葡萄酒 Rating BH 90-92

What are you looking for?

Prev
2011 古德酒莊 Rating WS97

2011 古德酒莊 Rating WS97

HK$460.00
Next
2011 拉厚澤香貝丹教堂園幹紅葡萄酒 Rating 91-94 BH

2011 拉厚澤香貝丹教堂園幹紅葡萄酒 Rating 91-94 BH

HK$460.00
撰寫您自己的評論
您正在評論:2011 拉厚澤拉沃-聖-雅克園幹紅葡萄酒 Rating BH 90-92
Loading...
Scroll To Top