FPPB199

1999 碧尚男爵堡酒莊紅葡萄酒 Rating 90 NM

What are you looking for?

Prev
1999 靚次伯(林卓貝斯)酒莊紅葡萄酒 Rating 90 RP

1999 靚次伯(林卓貝斯)酒莊紅葡萄酒 Rating 90 RP

HK$1,160.00
Next
1999 龐特卡內酒莊(前名:寶德嘉納) 紅葡萄酒 Rating NM89

1999 龐特卡內酒莊(前名:寶德嘉納) 紅葡萄酒 Rating NM89

HK$1,160.00
撰寫您自己的評論
您正在評論:1999 碧尚男爵堡酒莊紅葡萄酒 Rating 90 NM
Loading...
Scroll To Top